Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Wojdygowski

Usługi prawne dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych

Przedsiębiorcy

Kancelaria zajmuje się przede wszystkim szeroko pojętą obsługą podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym i prawnym, w tym miedzy innymi spółkami prawa handlowego, spółdzielniami, placówkami służby zdrowia, jednostkami Skarbu Państwa. Obsługa wszelkich podmiotów odbywa się w systemie uzgodnionym pomiędzy stronami, najbardziej odpowiadającym charakterowi prowadzonej działalności. W zależności od potrzeb zainteresowanego, proponujemy najczęściej dwojakiego rodzaju obsługę:
 • kompleksową obsługę prawną,
 • obsługę prawną obejmującą samą reprezentację przed sądami i urzędami w sprawach powierzonych przez Zleceniodawcę.
W ramach kompleksowej obsługi prawnej udzielamy porad prawnych i konsultacji, sporządzamy opinie prawne, opracowujemy projekty umów, pism, regulaminów i innych aktów wewnątrzzakładowych. Ponadto obsługa prawna obejmuje reprezentację i występowanie w imieniu mocodawcy przed wszystkimi urzędami i sądami w sprawach powierzonych nam przez obsługiwane podmioty.

działalność w samorządzie

Osoby fizyczne

W zakresie działania Kancelarii znajdują się także indywidualne sprawy osób fizycznych z zakresu prawa:
 • cywilnego m.in. spadkowego, odszkodowań i innych,
 • handlowego/gospodarczego,
 • pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • podatkowego,
 • spółdzielczego i lokalowego,
 • rodzinnego,
 • karnego,
 • wykroczeń.
Indywidualne sprawy osób fizycznych prowadzone są w oparciu o udzielone przez Zleceniodawców pełnomocnictwa, obejmujące upoważniania do kompleksowej reprezentacji, bądź do podejmowania poszczególnych czynności lub reprezentowania w konkretnej sprawie. Wszystkie nasze usługi świadczone są ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej, zasad etyki zawodowej oraz wieloletniego doświadczenia.

wynagrodzenie

kontakt
 • Krzysztof Wojdygowski
  radca prawny
 • ul. Poznańska 99B
  76-200 Słupsk
  lawyerpoland@gmail.com
 • tel. 59 841 70 80
  tel. 59 841 70 59
  fax 59 841 70 81
Usługi prawne Słupsk © Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Wojdygowski. Wykonanie: strony internetowe słupsk